ADR Veiligheidsadviseur

Het inschakelen van een ADR veiligheidsadviseur is voor bedrijven die incidenteel of regelmatig gevaarlijke stoffen vervoeren, ten vervoer aanbieden, verhandelen of bewerken verplicht. In het ADR staat: Elke onderneming, waarvan de bedrijvigheid het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, of met dit vervoer samenhangende laad- of loswerkzaamheden omvat, moet één of meer veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen benoemen, die ermee zijn belast te helpen bij de preventie van de aan dit soort activiteiten verbonden gevaren voor de veiligheid van personen, bezittingen of het milieu.

Voor bedrijven van grote omvang en bedrijven die continue gevaarlijke stoffen vervoeren kan het rendabel zijn een ADR veiligheidsadviseur in dienst te nemen, maar voor de meeste ondernemingen zal men doen besluiten een externe ADR veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen in te huren.

Onze ADR veiligheidsadviseur kan door u worden ingezet voor onder andere:
  • Het bedrijf adviseren over het vervoer van gevaarlijke stoffen
  • Het opstellen van een jaarverslag over de activiteiten van de onderneming m.b.t. gevaarlijke stoffen
  • Toezien op de naleving van de regels
  • Het nemen van maatregelen om ongelukken te voorkomen
  • Het opstellen van noodprocedures
  • Verzorgen van trainingen
  • Kennis van IMDG/transport en opslag
  • Advies in vervoersvoorschriften