Projecteringsdeskundige Noodverlichting

Noodverlichting is er in de eerste plaats om bij een stroomstoring een gebouw veilig te kunnen verlaten. Het stelt mensen in staat (gevaarlijke) processen veilig te beëindigen, zich te oriënteren op hun omgeving en de weg naar de dichtstbijzijnde nooduitgang te vinden. Noodverlichting helpt paniek te voorkomen en verkleint de veiligheidsrisico’s.

Volgens de bouwwetgeving is de eigenaar van een gebouw aansprakelijk voor de noodverlichtingsinstallatie en de vluchtrouteaanduiding. Maar in de Arbowet staat juist dat de gebruiker dit is. Door deze tegenstrijdigheid in wetgeving kan daarom beter de vraag worden gesteld wie de verantwoordelijkheid neemt. In dat geval voelen alle partijen zich aangesproken. Dat is van belang. Want wat is belangrijker: hoe een ongeval voorkomen kan worden of wie er voor opdraait als het fout gaat?

Bij een noodverlichtingsinstallatie komen nogal wat regels en normen kijken. De Arbowet, het Bouwbesluit en de normbladen NEN-EN 1838 en NEN-EN 50172 zijn de basis voor ontwerp, aanleg en instandhouding van installaties. Controlepunten zijn de aanwezigheid, het functioneren en het onderhoud van de noodverlichting. Doordat de overheid langzaam maar zeker terugtreedt in de rol van handhaver, komt de zorgplicht voor de veiligheid in gebouwen bij de eigenaar (Bouwbesluit) en de gebruiker (Arbowet) te liggen.

Safety Ker kan u adviseren op noodverlichting systemen volgens de NEN normering. Tevens werken wij met een gecertificeerd partner die wij kunnen inzetten voor het aanleggen en onderhouden van uw noodverlichting systeem om u een compleet pakket te kunnen aanbieden.