Ondersteuning & Onderhouden bij/van VCA Certificering

VCA-certificering is een nuttig middel om aan te kunnen tonen dat uw bedrijf aan de wettelijke eisen op het gebied van arbo, veiligheid en milieu voldoet.

Uit het nut van VCA certificering is tevens de noodzaak van het hebben van het certificaat geboren. Vanwege het gemak, stellen opdrachtgevers het beschikken over het VCA certificaat als voorwaarde om als uitvoerende organisatie werkzaamheden voor hen te mogen verrichten.

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid, Gezondheid en Milieu). De VCA checklist is een vragenlijst die gebruikt wordt voor en door aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten. VCA certificering is meer dan het volgen van een checklist. Het is een veelzijdig en compleet programma waarmee uw organisatie objectief en structureel kan worden getoetst en gecertificeerd op veiligheid, gezondheid en milieu.

VCA certificering heeft veel voordelen: minder (bijna)ongevallen, minder verzuim als gevolg van arbeidsongevallen, minder arbeidsongeschikten, minder kans op calamiteiten, meer aandacht voor het milieu, betere werkomstandigheden. Kortom: een veilige(re) en gezonde(re) werkomgeving!

Een VCA-certificaat is drie jaar geldig, maar elk jaar zal er een audit plaatsvinden. Safety Ker kan u hier in bij staan. Bij veel bedrijven zien we dan ook dat de laatste weken voor de audit verwoede pogingen gedaan worden om alles weer op orde te krijgen.

Wij kunnen onderstaande zaken voor u overnemen:

  • Onderhouden procedures
  • Ongevallenregistratie
  • Toolboxmeetings organiseren
  • Begeleiden VCA-audit
  • Taakrisico analyses maken
  • Het regelen en laten inspecteren van elektrische arbeidsmiddelen volgens NEN normering
  • Het regelen en laten inspecteren van noodverlichting volgens NEN normering
  • Het onderhouden van de RI&E
  • Leidinggevenden ondersteunen bij werkplek inspecties
  • Werkplek inspecties uitvoeren